• socialIcon

ÚJOP Ukrajině

Výzva Nadačního fondu UK „ÚJOP Ukrajině“

Správní rada NF UK vyhlašuje výzvu na podporu aktivit konaných Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy napomáhajících:

  a. 

získání jazykových kompetencí v českém jazyce pro osoby zasažené válkou na Ukrajině;

  b. 

překonávání jazykových bariér pro osoby zasažených válkou na Ukrajině;

  c. 

integraci osob zasažených válkou na Ukrajině do české společnosti;

  d. 

organizaci jazykových kurzů pro osoby zasažené válkou na Ukrajině;

  e. 

podpora osob již studujících nebo majících zájem o studium v přípravných kurzech UJOP UK.


Platba na transparentní účet NF UK označený #UJOPUkrajine je považován za dar určený na tuto výzvu. O přidělení prostředků z této výzvy rozhoduje Správní rada NF UK na základě stanoviska pověřeného pracovníka ÚJOP UK.

QR platba

V případě, že vybrané prostředky nebudou vyčerpány do 31. prosince 2022 a správní rada nerozhodne o prodloužení výzvy nebo vypsání stejné či obdobné výzvy, prostředky budou poukázány Univerzitě Karlově na podporu stipendia Václava Havla zahraničním studentům i osobám, jimž represe totalitních, autoritářských a nesvobodných režimů kdekoliv na světě ztěžuje nebo přímo znemožňuje studium.


Stav transparentního účtu


Potvrzení o poskytnutí daru Vám rádi vystavíme. Prosíme o zaslání žádosti na .

Poslední změna: 4. duben 2022 22:54 
Sdílet na: