• RSS
  • Navigator

Ukončené grantové výzvy

Výzvy na pomoc obětem vojny na Ukrajině


Výzva č.2/2022: ÚJOP Ukrajině

Harmonogram výzvy č.2/2022

Termín vyhlášení ÚJOP Ukrajině: 1. 10. 2021

Termín uzávěrky ÚJOP Ukrajině: 31. 10. 2021 (termín byl mimořádně prodloužen do 15. 11. 2021)

Vyhlášení výsledků ÚJOP Ukrajině: nejpozději do 22. 11. 2021

Realizace projektů: od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022

Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu: 1 měsíc od skončení projektu, resp. do 30. 4. 2022


Výzva č. 1/2022: UKrajině

Harmonogram výzvy č.1/2022

Termín vyhlášení UKrajině: 1. 10. 2021

Termín uzávěrky UKrajině: 31. 10. 2021 (termín byl mimořádně prodloužen do 15. 11. 2021)

Vyhlášení výsledků UKrajině: nejpozději do 22. 11. 2021

Realizace projektů: od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022

Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu: 1 měsíc od skončení projektu, resp. do 30. 4. 2022


Studenti proti pandemii


Historicky první výzva Nadačního fondu Univerzity Karlovy byla vyhlášena u příležitosti výročí založení Univerzity Karlovy 7. 4. 2021. O necelý půlrok později následovala výzva číslo 2. Výzva byla určena pro studenty, studentské týmy a studentské organizace a spolky Univerzity Karlovy.


Cílem výzvy bylo podpořit projekty studentů i studentských organizací Univerzity Karlovy zaměřené na zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19 zejména pro studující na UK. V souladu s novým Strategickým záměrem UK, Etickým kodexem UK a vnitřními pravidly Nadačního fondu jsme vypsáním výzvy usilovali o podporu aktivit třetí role a posílení vzájemného respektu, sounáležitosti a solidarity v rámci univerzity.


Grantová výzva byla realizována díky daru společnosti Genespector, s.r.o.


Výzva č. 2/2021: Studenti proti pandemii 2

Harmonogram výzvy č. 2/2021:

Termín vyhlášení SPP: 1. 10. 2021

Termín uzávěrky SPP: 31. 10. 2021 (termín byl mimořádně prodloužen do 15. 11. 2021)

Vyhlášení výsledků SPP: nejpozději do 22. 11. 2021

Realizace projektů: od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022

Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu: 1 měsíc od skončení projektu, resp. do 30. 4. 2022


Výzva č. 1/2021: Studenti proti pandemii

Harmonogram výzvy č. 1/2021:

Termín vyhlášení: 7. 4. 2021

Termín uzávěrky: 6. 6. 2021

Vyhlášení výsledků: nejpozději do 10. 7. 2021

Realizace projektů: od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021Poslední změna: 28. únor 2023 19:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám:
Kontakt

Nadační fond Univerzity Karlovy

Ovocný trh 560/5

Staré Město, 110 00 Praha

IČO: 09766090

e-mail: tajemnik@nf.cuni.cz.