• RSS
  • Navigator

Ukončené sbírky

Sbírka na pomoc zasaženým prosincovou tragédií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy


(aktualizováno 9. 7. 2024)


Uplynulo více než půl roku od tragického útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, při kterém bylo zmařeno 14 životů studujících i zaměstnankyň a zaměstnanců Univerzity Karlovy a dalších 24 osob bylo zraněno.


Tragédie otřásla celou univerzitní komunitou a vyvolala vlnu solidarity nejen mezi studenty a zaměstnanci, ale i mezi širší veřejností. V reakci na tuto událost vznikla sbírka organizovaná Nadačním fondem UK, která si kladla za cíl podpořit zasažené rodiny a jednotlivce a poskytnout jim alespoň částečnou úlevu v této těžké situaci.


V Nadačním fondu UK se v rámci pomoci zasaženým tragédií na FF UK dosud shromáždilo 86 milionů korun. Všem dárcům, kteří sbírku podpořili, srdečně děkujeme za jejich štědrost a solidaritu.


K dnešnímu dni bylo zasaženým ze sbírky vyplaceno celkem 33,95 mil Kč.


Správní rada Nadačního fondu UK schválila alokaci dalších 3,7 mil Kč mezi rodiny pozůstalých a zraněné, se kterými probíhá specifikace podmínek a uzavírání smluv.


Finanční pomoc byla poskytnuta všem 14 rodinám obětí střelby a v tuto chvíli celkem 20 rodinám zraněných, univerzita však aktivně komunikuje se všemi rodinami. Spolupráce nadále pokračuje.


Poskytujeme podporu a dostatek času, abychom mohli finančně podpořit všechny, pro které byla sbírka Nadačního fondu UK určena. Pokud je někdo ze zasažených, kdo doposud s univerzitou nekomunikoval, a je připraven navázat kontakt, jsme plně k dispozici poskytnout veškerou podporu. Lze tak učinit prostřednictvím e-mailu tajemnik@nf.cuni.cz.
Poslední změna: 9. červenec 2024 14:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám:
Kontakt

Nadační fond Univerzity Karlovy

Ovocný trh 560/5

Staré Město, 110 00 Praha

IČO: 09766090

e-mail: tajemnik@nf.cuni.cz.